به سایت خزر فن خوش آمدید

پست الکترونیک

info@khazarfan.com

تلفن دفتر مرکزی

02188844115

هواکش پشت بامی

هواکش پشت بامی یکی از انواع هواکش است که هم در تابستان ها و هم در زمستان ها کاربرد خواهد داشت. استفاده از هواکش پشت بامی در تابستان ها به خنک سازی محیط ساختمان کمک خواهد کرد و در زمستان ها با کنترل و خروج رطوبت سقف، به افزایش طول عمر ساختمان کمک خواهد کرد.

ثبت نظر
khazarfan