به سایت خزر فن خوش آمدید

پست الکترونیک

info@khazarfan.com

تلفن دفتر مرکزی

02188834888

هواکش آکسیال کانالی

khazafan

این فنها که به اسم جت فن یا جت فن پارکینگی نیز شناخته می شود در حالت کوپل مستقیم شامل یک موتور الکتریکی ، یک محفظه سیلندری و یک پروانه می باشد.

بهترین کاربرد این فنها برای تخلیه از یک کانال می باشد. جهت جلوگیری کردن از اتلاف 10 درصدی چرخش هوا ، حالت ورودی فن بایستی به صورت ونتوری باشد. در حالت کوپل غیر مستقیم ، موتور در بیرون محفظه سیلندر قرار میگیرد. نوع کوپل مستقیم تعداد قطعات کمتری دارد و در نتیجه هزینه کمتری دارد.

هواکش آکسیال کانالی مخروطی

تقریبا مانند فن های آکسیال کانالی می باشد با این تفاوت که در داخل فن گایدهایی تعبیه می شود جهت خنثی کردن حرکت چرخشی هوا. نوع کوپل مستقیم آن ارزان تر هست. در این نوع فن نیز حالت ونتوری لازم می باشد.

مقاله مرتبط
محصول مرتبط
ثبت نظر
khazarfan